Tasta les faves

Joan Pons Solé i Albert Pardo Picón (textos i veu)

Oriol Olivé Barberà i Tomàs Bernaus López (composició musical, vent i percussió)

divendresft@gmail.com

Telf.: 669 924 684